[ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt [ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt

[ẢNH] Tiêm kích hạm thế hệ 6 của Pháp khiến Nga - Mỹ phải đồng loạt "ngước nhìn"

ANTD.VN - Khi cuộc đua tiêm kích thế hệ 5 vẫn diễn ra hết sức quyết liệt thì có một số quốc gia thậm chí đã đi tiên phong trong công cuộc nghiên cứu chế tạo chiến đấu cơ thế hệ 6.