[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 1[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 2[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 3[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 4[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 5[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 6[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 7[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 8[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 9[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 10[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 11[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 12[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 13[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 14[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến? ảnh 15

[ẢNH] Tiến độ nội địa hóa tên lửa Kh-35 nhanh hơn dự kiến?

ANTD.VN - Hải quân Triều Tiên gần đây liên tiếp giới thiệu các phiên bản tên lửa hành trình chống hạm Kumsong 3 do nước này chế tạo dựa trên nguyên mẫu Kh-35 Uran-E của Nga.