[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 1[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 2[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 3[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 4[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 5[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 6[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 7[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 8[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 9[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 10[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 11[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 12[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 13[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 14[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 15[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm ảnh 16

[ẢNH] Gepard 3.9 có thể mang theo tới... 24 tên lửa chống hạm

ANTD.VN - Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk của Nga gần đây đã cho giới thiệu mô hình phiên bản nâng cấp cực mạnh của tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 - Dự án 11661E.