[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên

[ẢNH] Tàu ngầm Ohio Mỹ - nỗi ám ảnh kinh hoàng của Triều Tiên

ANTD.VN - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một gia tăng khi Triều Tiên thử hạt nhân và sau đó là các lệnh cấm vận từ Liên Hiệp Quốc và Mỹ. Nếu xảy ra xung đột hạt nhân, điều Triều Tiên lo lắng nhất là bị tàu ngầm Ohio của Mỹ tấn công. Ohio là tàu ngầm hạt nhân có thể hủy diệt luôn cả một lục địa.