Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?

Lo Mỹ tấn công phủ đầu, Triều Tiên chế tạo tàu ngầm hạt nhân?

ANTD.VN - Truyền thông Nhât Bản vừa dẫn một vài nguồn tin quân sự cho biết, Triều Tiên đang chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hy vọng có thể đưa nó vào sử dụng trong năm 2020.