[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ

[ẢNH] Tàu chiến, máy bay Trung Quốc bám đuôi chiến hạm Mỹ

ANTD.VN - Hải quân Trung Quốc điều động tàu chiến và máy bay để bám đuôi, theo dõi tàu khu trục Mỹ USS Mustin mang theo tên lửa hành trình Tomahawk khi nó đi qua eo biển Đài Loan hôm 19-12-2020.