[ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan [ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan

[ẢNH] Mỹ bán hệ thống thủy âm cho tàu ngầm Đài Loan

ANTD.VN -  Mỹ đã đồng ý cấp giấy xuất khẩu hệ thống định vị thủy âm đời mới cho tàu ngầm của đảo Đài Loan, được biết đây thiết bị quan trọng với dự án tàu ngầm nội địa của hòn đảo này.