[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19

[ẢNH] Siêu tàu đổ bộ khổng lồ của Mỹ có nguy cơ bị vô hiệu hóa vì Covid-19

ANTD.VN -  Một số thủy thủ trên tàu đổ bộ khổng lồ USS San Diego dương tính với virus SARS-CoV-2, điều này dẫn tới nguy cơ chiến hạm buộc phải hủy bỏ nhiệm vụ để vào cảng để khống chế nguồn dịch, tránh việc lây lan.