[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden

[ẢNH] Quang cảnh biên giới Mỹ-Mexico trong kỷ nguyên mới của Tổng thống Joe Biden

ANTD.VN - Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã thu hồi nhiều chính sách nhập cư hà khắc của người tiền nhiệm, ông Donald Trump khiến cho bức tường biên giới Mỹ-Mexico đã tạm dừng xây dựng. Quang cảnh tại đây cũng tràn đầy hy vọng trên nét mặt khắc khổ của những người nhập cư. Họ đang cố gắng để có thể yêu cầu tị nạn theo chính sách thân thiện của tân Tổng thống.