[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 1[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 2[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 3[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 4[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 5[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 6[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 7[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 8[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 9[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 10[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 11[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 12[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 13[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 14[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 15[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 16[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ ảnh 17

[Ảnh] Những nguyên tắc “thâm cung bí sử” đối với Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

ANTD.VN -  Đệ nhất phu nhân nước Mỹ chịu trách nhiệm cho các sự kiện nổi tiếng, như tổ chức Quốc yến hay kỷ niệm ngày lễ lớn, nhưng họ cũng không được phép làm một số việc đơn giản như mở cửa sổ trong Nhà Trắng hoặc lái xe ô tô riêng. Dưới đây là một số nguyên tắc không phải ai cũng biết đối với bà chủ Nhà Trắng.