[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 1[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 2[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 3[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 4[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 5[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 6[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 7[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 8[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 9[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 10[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 11[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 12[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 13[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 14[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 15[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 16[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng ảnh 17

[Ảnh] Vài nét về “gia đình đệ nhất” - chủ nhân mới của Nhà Trắng

ANTD.VN -  Sau lễ nhậm chức vào ngày 20-1, tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân Jill Biden sẽ trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng. Tự hào khi trở thành những “gia đình đệ nhất”, nhưng các thành viên trong gia đình Tổng thống giờ đây cũng chịu thêm áp lực khi luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.