[ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm [ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm

[ẢNH] Nga ra mắt chiến hạm "Gepard 3.9 thế hệ 2", Việt Nam có quan tâm?

ANTD.VN - Tàu hộ vệ tên lửa đa năng Dự án 11664 được xem như bản nâng cấp của khinh hạm Gepard 3.9 - Dự án 11661 mà Hải quân nhân dân Việt Nam có trong biên chế.