[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly

[ẢNH] Messi và đồng đội hào hứng trở lại sân tập sau cách ly

ANTD.VN - Lionel Messi và các đồng đội ở Barcelona vừa trở lại sân tập lần đầu tiên sau 2 tháng cách ly tránh đại dịch Covid-19.