[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 1[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 2[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 3[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 4[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 5[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 6[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 7[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 8[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 9[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 10[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 11[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia ảnh 12

[ẢNH]: Lực lượng cứu hộ Karabakh tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia

ANTD.VN - Lực lượng cứu hộ của Bộ tình trạng khẩn cấp Nagorno-Karabakh mới đây đã tìm thấy thi thể của 22 binh sĩ Armenia và đưa họ ra khỏi các khu vực hoạt động chiến đấu trước đây.