[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu

[ẢNH] Lính Trung Quốc nằm dàn hàng để xe chở tên lửa băng qua sát đầu

ANTD.VN -  Các binh sĩ Trung Quốc đã dàn hàng nằm trên mặt đất để một chiếc xe chở tên lửa của hệ thống phòng không HQ-17 nặng 40 tấn băng qua.