[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông

[ẢNH] Hài tàu sân bay cùng tập trận tại Biển Đông

ANTD.VN - Hải quân Mỹ đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay cùng thực hiện nhiệm nhiệm ở biển Đông vào ngày 9-2-2021, dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ không nhượng bộ với Trung Quốc.