[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào

[ẢNH] Học sinh trên thế giới quay trở lại trường sau đại dịch như thế nào

ANTD.VN - Theo thống kê của UNESCO, hơn 72% học sinh, sinh viên trên thế giới hiện không còn học tập theo những hình thức giáo dục truyền thống và có khoảng 186 quốc gia đã đóng cửa trường học. Đến nay một số trường đã mở cửa trở lại, bắt buộc giáo viên và học sinh phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.