[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 1[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 2[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 3[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 4[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 5[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 6[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 7[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 8[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 9[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 10[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 11[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 12[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 13[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 14[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 15[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào? ảnh 16

[Ảnh] Đội ngũ nội các của Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào?

ANTD.VN -  Nội các của chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump nổi tiếng bởi sự giàu có đáng kinh ngạc của họ. Tuy không thể so bì nhưng nếu biết các ứng cử viên bộ trưởng và quan chức cấp cao của đương kim Tổng thống Joe Biden giàu đến mức nào, có thể dự báo về các chính sách tài chính mới trong những năm tới.