[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại

[ẢNH] Phòng Bầu dục - Trái tim và bộ não của Nhà Trắng qua các thời đại

ANTD.VN - Tại mỗi thời điểm khác nhau trong lịch sử, Nhà Trắng được biết đến với nhiều tên gọi như "Dinh Tổng thống", "Nhà của Tổng thống" và "Dinh thự hành pháp". Tuy nhiên, dưới thời đại nào thì phòng Bầu dục cũng được coi là trái tim và bộ não của Nhà Trắng, nó đồng nghĩa với quyền lực và sự uy nghiêm của các Tổng thống Mỹ.