[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?

[ẢNH] Điều gì khiến Ấn Độ thoải mái mua vũ khí Nga mà không sợ Mỹ trừng phạt?

ANTD.VN - Trong khi những quốc gia khác chỉ cần thực hiện một thương vụ mua sắm vũ khí Nga với giá trị nhỏ là đã bị Washington trừng phạt nặng nề thì thật ngạc nhiên khi Ấn Độ lại chẳng mấy chịu ảnh hưởng.