[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”

[Ảnh] Bí quyết vượt qua đại dịch của đảo nhỏ được gọi là “DMZ của Đài Loan”

ANTD.VN -  Hàng chục năm trước, đảo Kim Môn là cỗ máy tuyên truyền nằm bên eo biển Đài Loan nhắm đến cư dân của thành phố Hạ Môn, Trung Quốc đại lục. Được mệnh danh là khu phi quân sự “DMZ của Đài Loan”, hòn đảo nhỏ này nay đã trở thành một điểm du lịch nổi tiếng. Quan trọng là họ đã làm thế nào để tiếp tục đón lượng du khách kỷ lục trong đại dịch Covid-19?