[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan

[ẢNH] 8 tiêm kích và 1 máy bay tác chiến điện tử Trung Quốc cùng áp sát Đài Loan

ANTD.VN -  Trung Quốc điều 4 chiếc J-16, 4 chiếc JH-7 và 1 máy bay tác chiến điện tử của cùng áp sát Đài Loan, sau khi hòn đảo này bổ nhiệm hai quan chúc cơ quan phòng vệ.