Ấn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của MỹẤn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của Mỹ

Ấn Độ nhận trung đoàn S-400 thứ ba từ Nga bất chấp sự lo ngại của Mỹ

ANTD.VN - Theo thông tin được công bố bởi truyền thông Ấn Độ vào ngày 24 tháng 12 năm 2022, Nga đã sẵn sàng chuyển giao trung đoàn S-400 thứ ba, dự kiến thời gian tiếp nhận sẽ vào tháng 1 hoặc 2 của năm 2023.