'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga

'Quái thú' đổ bộ đường không K-4386 Typhoon VDV của lính dù Nga

ANTD.VN - Lực lượng Dù Nga đã được trang bị số lượng lớn xe thiết giáp đổ bộ đường không hiện đại K-4386 Typhoon VDV. Đây được coi là một trong những vũ khí hiệu quả trong tác chiến hiện đại.