Nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh thế giới

Nhà khoa học nữ Việt Nam được vinh danh thế giới

ANTĐ - Lần đầu tiên, Việt Nam có một nhà khoa học nữ được vinh danh cùng với 15 nhà khoa học nữ các nước qua giải thưởng "Nhà Khoa học trẻ tài năng" của thế giới. Đó là tiến sĩ Trần Hà Liên Phương, giảng viên Khoa Công nghệ y sinh, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.