Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 1Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 2Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 3Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 4Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 5Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 6Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 7Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 8Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 9Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 10Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 11Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 12Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine? ảnh 13

Điều gì xảy ra sau khi Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ Ukraine?

ANTD.VN - Sau khi Nga sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporozhye, các chiến dịch quân sự chống Ukraine ở các vùng này sẽ được coi là “hoạt động chống khủng bố”.