Xung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào SlavyanskXung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào Slavyansk

Xung đột Nga-Ukraine ngày 108: Cuộc tấn công tổng lực vào Slavyansk

ANTD.VN - Xung đột Nga-Ukraine ngày 108 nổi bật nhất là thông tin về việc Nga, DPR và LPR mở cuộc tấn công tổng lực từ nhiều hướng vào thành phố chiến lược Slavyansk.