Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 1Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 2Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 3Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 4Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 5Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 6Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 7Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 8Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 9Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 10Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 11Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 12Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 13Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 14Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 15Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 16Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 17Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 18Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 19Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 20Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh ảnh 21

Xúc động hình ảnh thanh niên Thủ đô phấn khởi lên đường nhập ngũ dưới mưa lạnh

ANTD.VN - Sáng nay 16/2, dù mưa lạnh nhưng thanh niên Thủ đô vẫn phấn khởi tòng quân thực hiện trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc với những hình ảnh xúc động...