Xử lý nghiêm các cây xăng mini hoạt động không phép

ANTD.VN - Hiện nay xăng, dầu là loại nhiên liệu không thể thay thế trong đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân. Thời gian qua, ở ngoại thành Hà Nội đã xuất hiện khá nhiều hộ kinh doanh xăng, dầu tự phát dù chưa được cấp phép nhưng vẫn lắp đặt bể chứa, cột bơm tự động. Bất chấp các nguy cơ tiềm ẩn từ chất lượng xăng, dầu đến đảm bảo an toàn PCCC nhiều cây xăng không phép vẫn hoạt động.