Hai tân giáo sư trẻ nhất năm 2019 đều 38 tuổi

ANTD.VN - Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công bố danh sách giáo sư, phó giáo sư năm 2019 với độ tuổi trẻ nhất là 38 tuổi.

Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước Phùng Xuân Nhạ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 73 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 349 nhà giáo.

Trong số 73 tân giáo sư, bà Nguyễn Khánh Diệu Hồng, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội (ngành Hóa học) và ông Sĩ Đức Quang, giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội (ngành Toán học) trẻ nhất, cùng 38 tuổi. 

Từ năm 2019, việc phong chức danh GS, PGS được thực hiện theo quy định mới

Trước đó, ngày 11/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã công bố danh sách các ứng viên được xét công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019. Trong danh sách có 75 ứng viên được công nhận đạt chuẩn giáo sư, trong đó có 1 trường hợp đạt chuẩn giáo sư theo hình thức đặc biệt, và 349 ứng viên được công nhận đạt chuẩn phó giáo sư.

Như vậy, so với danh sách ứng viên giáo sư đạt đủ số phiếu tín nhiệm được Hội đồng Giáo sư nhà nước công bố hôm 11/11 thì có hai người không có trong danh sách giáo sư đó là ông Đỗ Minh Đức, công tác tại Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ở ngành Khoa học Trái Đất. Người còn lại là ông Phạm Đức Chính, ngành Cơ học, hiện công tác tại Viện Cơ học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Năm 2019 là năm đầu tiên việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện theo Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ với nhiều điểm mới, trong đó có việc cho phép các ứng viên được bù điểm khoa học, bao gồm điểm công trình nghiên cứu, bài báo khoa học cho phần thiếu của điểm đào tạo, hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh.