Xét tuyển Đại học không yêu cầu thí sinh nộp kinh phí giữ chỗ

ANTD.VN - Nhằm bảo đảm công bằng và quyền lợi của thí sinh xét tuyển Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, cơ sở đào tạo không được yêu cầu hoặc thỏa thuận với thí sinh việc cam kết, xác nhận nhập học sớm dưới bất kỳ hình thức nào.