Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được Xem hàng bốt điện được

Xem hàng bốt điện được "mặc áo giáp" đầu tiên ở Hà Nội vẫn không thoát khỏi quảng cáo rao vặt

ANTD.VN - Hàng bốt điện nằm trên đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình) có diện mạo mới khi được "mặc áo giáp" nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh bị xâm hại bởi quảng cáo, rao vặt...