Hoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phépHoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phép

Hoàn Kiếm có 12 tuyến phố kiểu mẫu về trật tự đô thị, xử lý dứt điểm 35 điểm trông giữ xe không phép

ANTD.VN - Quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung kiểm tra, xử lý, giải tỏa 35 điểm trông giữ xe không phép, 16 điểm xe ô tô thường xuyên dừng đỗ sai quy định chậm nhất trong tháng 3-2023.