Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 1Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 2Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 3Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 4Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 5Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 6Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 7Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 8Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 9Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 10Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 11Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 12Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 13Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội ảnh 14

Xem Cảnh sát giao thông hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội

ANTD.VN -  Tại Trung tâm đăng kiểm 29-03S (Nam Từ Liêm, Hà Nội), 4 chiến sĩ CSGT được điều động hỗ trợ tất bật cùng các đăng kiểm viên phục vụ người dân. Các phần việc được thực hiện khoa học với hiệu suất cao.