Tên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kíchTên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kích

Tên lửa 'quái vật Frankenstein' nổ tung khi bị UAV Lancet tập kích

ANTD.VN - Nga triển khai UAV Lancet tập kích loạt mục tiêu ở tỉnh Kharkov, trong đó có tổ hợp phòng không FrankenSam biệt danh "quái vật" của Ukraine.