Xem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ GươmXem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ Gươm

Xem Cảnh sát cơ động kỵ binh diễu hành dũng mãnh và thân thiện ở phố đi bộ hồ Gươm

ANTD.VN - Sáng nay 9-7,  trong chương trình Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ năm 2022, tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã diều hành quanh hồ Gươm và người dân đã đặc biệt thích thú trước sự thân thiện và những bước đi dũng mạnh của lực lượng đặc biệt này...