Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 1Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 2Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 3Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 4Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 5Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 6Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 7Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 8Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 9Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 10Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 11Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 12Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 13Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut ảnh 14

Xe tăng T-90M 'làm mưa làm gió' trên chiến trường Bakhmut

ANTD.VN - Xe tăng T-90M Proryv của Quân đội Nga đã cho thấy hiệu quả tác chiến cao khi được sử dụng cho những cuộc tấn công theo hướng Bakhmut.