Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 1Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 2Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 3Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 4Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 5Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 6Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 7Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 8Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 9Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 10Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 11Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 12Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 13Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ ảnh 14

Phi công Mỹ kinh ngạc khi được bay trên tiêm kích MiG-25 tới tận ranh giới vũ trụ

ANTD.VN - Tiêm kích MiG-25 của Nga với trần bay lớn có thể chạm tới ranh giới vũ trụ. Một phi công Mỹ đã may mắn có được trải nghiệm quý giá này.