Xe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường UkraineXe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường Ukraine

Xe tăng T-72B bị bắn gãy pháo tại chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Chiến trường Ukraine đang trở thành điểm nóng xung đột dữ dội nhất tại châu Âu kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc. Nhiều phương tiện thiết giáp đã bị bắn cháy, trong đố này có một chiếc xe tăng T-72B trúng đạn gãy cả pháo chính.