Xe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân NgaXe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân Nga

Xe tăng chủ lực Ukraine tan nát dưới đòn truy kích của quân Nga

ANTD.VN - Giới phân tích quân sự nhận định rằng, chiến dịch quân sự đăng biệt của Moscow đang tiến hành đã làm thiệt hại nghiêm trọng cho lực lượng tăng thiết giáp Kiev, đặc biệt là T-64BV - dòng xe tăng chủ lực Ukraine.