Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 1Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 2Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 3Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 4Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 5Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 6Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 7Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 8Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 9Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 10Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 11Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 12Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 13Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 14Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 15Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 16Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 17Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 18Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 19Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 20Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO? ảnh 21

Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?

ANTD.VN - Xe tăng T-62M nâng cấp - phiên bản được điều chỉnh cho những trận chiến mới trong thế kỷ 21 đang ngày càng xuất hiện nhiều trong Quân đội Nga, và nó nhận được sự đánh giá tốt ngay từ truyền thông Mỹ.