Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?

Xe tăng T-62M nâng cấp của Nga mạnh vượt trội nhiều chiến xa NATO?

ANTD.VN - Xe tăng T-62M nâng cấp - phiên bản được điều chỉnh cho những trận chiến mới trong thế kỷ 21 đang ngày càng xuất hiện nhiều trong Quân đội Nga, và nó nhận được sự đánh giá tốt ngay từ truyền thông Mỹ.