Xe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động TrophyXe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy

Xe tăng Leopard 2A8 'bất khả xâm phạm' nhờ hệ thống phòng vệ chủ động Trophy

ANTD.VN - Hệ thống phòng vệ chủ động Trophy dự kiến sẽ có mặt trên xe tăng Leopard 2A8, biến "con quái vật thép" này trở thành mục tiêu rất khó bị đánh bại.