Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 1Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 2Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 3Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 4Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 5Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 6Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 7Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 8Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 9Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 10Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 11Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 12Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 13Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 14Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 15Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 16Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 17Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 18Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 19Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á' ảnh 20

Xe tăng K1 - 'Phiên bản M1A1 Abrams của châu Á'

ANTD.VN - Được phát triển từ dòng xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ, xe tăng K1 được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc, chúng mở ra bước đột phá trong việc phát triển vũ khí hạng nặng của nước này.