Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 1Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 2Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 3Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 4Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 5Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 6Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 7Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 8Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 9Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 10Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 11Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 12Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 13Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 14Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 15Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 16Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 17Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 18Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 19Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 20Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 21Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 22Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 23Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 24Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 25Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 26Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 27Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 28Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55 ảnh 29

Khó tin: Thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 được hoán cải từ xe tăng T-54/55

ANTD.VN - Xe thiết giáp chở quân Achzarit Mk-1/2 của Israel chính là sự hoán cải từ dòng xe tăng hạng trung T-54/55 mà nước này thu được từ các quốc gia Ả rập.