Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?

Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley của Mỹ có gì đặc biệt?

ANTD.VN -  Xe hỗ trợ hỏa lực M7 Bradley được Mỹ phát triển với mục đích trinh sát, chỉ thị mục tiêu cho đồng đội, đồng thời nó vẫn được trang bị pháo tự động 30 mm có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau.