Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 1Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 2Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 3Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 4Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 5Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 6Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 7Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 8Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 9Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 10Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 11Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 12Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 13Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 14Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen? ảnh 15

Nga sắp xuất khẩu lượng lớn trực thăng tấn công Mi-28 cho khách hàng thân quen?

ANTD.VN - Trực thăng tấn công Mi-28 nhiều khả năng sẽ là sản phẩm giúp Nga có hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn giữa thời điểm nước này phải chịu lệnh trừng phạt nặng nề của Mỹ và phương Tây.