Xây dựng mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến tại tổ dân phố

ANTD.VN - Thay vì phải đến các cơ quan giải quyết hành chính như trước đây, thì giờ người dân có thể dễ dàng thực hiện tại bất kỳ đâu thông qua việc sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.  Mới đây,  Bộ Công an đã chọn phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nơi tập trung 7 trường cao đẳng, đại học, có cơ sở dân cư từ làng cổ đến khu đô thị mới, để triển khai xây dựng mô hình điểm dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Chính phủ.