Xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đạt đơn vị kiểu mẫu

ANTD.VN - Quận ủy Bắc Từ Liêm, vừa tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Quận ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm đạt đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an”.