Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982

ANTD.VN - Chiều 14-11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) có hiệu lực và Việt Nam trở thành thành viên của UNCLOS.

Việt Nam chủ trương kiên trì giải quyết bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982

Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 200 đại biểu đại diện các bộ, ngành liên quan đến việc thực thi UNCLOS, một số đại sứ và đại diện Ngoại giao đoàn tại Hà Nội, hơn 100 đại biểu đến từ 22 thành viên Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tham dự Hội thảo Diễn đàn khu vực ASEAN về vận dụng UNCLOS và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức đang nổi trên biển tổ chức từ ngày 13 đến 14-11-2019. 

Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 được thông qua vào ngày 10-12-1982 và có hiệu lực ngày 16-11-1994. Việt Nam là một trong 107 nước đầu tiên ký và sau đó phê chuẩn Công ước. Vì vậy, ngày 16-11-2019 đánh dấu 25 năm Công ước có hiệu lực, đồng thời là 25 năm Việt Nam làm thành viên của Công ước. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định, với 320 Điều và 9 Phụ lục điều chỉnh mọi hoạt động trên biển và đại dương, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 được coi là “Hiến pháp về biển và đại dương”, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động sử dụng và hợp tác về biển ở cấp độ quốc gia, khu vực và thế giới.

Cho tới nay, Công ước đã có 168 quốc gia thành viên và hầu hết các quy định của Công ước đã trở thành tập quán quốc tế. Vì vậy, Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 được đánh giá là văn kiện pháp lý quốc tế toàn cầu quan trọng thứ hai sau Hiến chương Liên hợp quốc trong giai đoạn sau năm 1945. Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 đã thực sự trở thành căn cứ pháp lý quốc tế vững chắc để xác định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của quốc gia ven biển, đồng thời cũng là cơ sở để xử lý các vấn đề liên quan đến biển và đại dương.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong 25 năm qua, Việt Nam luôn đề cao tôn chỉ và mục tiêu của Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, đồng thời có nhiều nỗ lực thực thi Công ước trên Biển Đông. Việt Nam đã hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý và sử dụng biển trên cơ sở phù hợp với UNCLOS.

Trong đó, quan trọng nhất là Luật Biển Việt Nam năm 2012 - cơ sở pháp lý quan trọng để Việt Nam thực hiện quản lý, bảo vệ và phát triển kinh tế biển, đảo. Trên tinh thần thượng tôn pháp luật, Việt Nam chủ trương kiên trì giải quyết các bất đồng trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thực hiện chủ trương này, Việt Nam đã tiến hành đàm phán và ký các điều ước quốc tế về phân định biển với các quốc gia láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Indonesia. Hiện nay, Việt Nam cũng đang tích cực thúc đẩy đàm phán phân định khu vực ngoài cửa Vịnh Bắc bộ với Trung Quốc, phân định vùng đặc quyền kinh tế với Indonesia và phân định biển với các quốc gia láng giềng khác. Việc tôn trọng và thực hiện đầy đủ Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 là ý chí và hành động chung của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền ở tất cả các cấp của Việt Nam.