Việt Nam chia sẻ kết quả triển khai nhiều sáng kiến tại SOM1

ANTD.VN - Ngày 20-2, tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) và các cuộc họp liên quan, hơn 580 đại biểu đã tham dự các hoạt động của 8 nhóm công tác, tiểu ban và hội thảo của APEC.

Việt Nam chia sẻ kết quả triển khai nhiều sáng kiến tại SOM1  ảnh 1Cuộc họp Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG)

Ngày 20-2, tại thành phố Nha Trang, trong khuôn khổ Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất (SOM1) và các cuộc họp liên quan, hơn 580 đại biểu APEC đã tham dự các hoạt động của 8 nhóm công tác, tiểu ban và hội thảo của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) về Phát triển nguồn nhân lực (HRDWG); Chống tham nhũng và minh bạch hóa (ACTWG); Di chuyển doanh nhân (BMG); Khoa học đời sống và đổi mới (LSIF); Chuyên gia về khai thác gỗ trái phép và thương mại liên quan (EGILAT); Tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC); Luật và chính sách cạnh tranh (CPLG) và Các thủ tục hải quan (SCCP).

Các nhóm ACTWG và BMG đã kết thúc cuộc họp đầu tiên của năm 2017 với việc thông qua chương trình hoạt động và các ưu tiên công tác trong năm 2017. Ngày 20-2, các nhóm SCSC và HRDWG bước vào cuộc họp chính thức đầu tiên. Cuộc họp của SCSC đã tập trung nghe báo cáo tiến độ triển khai Chương trình hành động tập thể về tạo thuận lợi thương mại, cũng như trao đổi về các sáng kiến, dự án về hài hòa chính sách theo các tiêu chuẩn quốc tế, phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn và hợp chuẩn trong lĩnh vực giáo dục… Trong khi đó, các đại biểu tham dự cuộc họp HRDWG đã thảo luận về kế hoạch hoạt động năm 2017, kế hoạch chiến lược của nhóm trong thời gian tới cũng như đánh giá lại hiệu quả hoạt động của nhóm trong năm qua. 

Đoàn Việt Nam tiếp tục thể hiện tốt vai trò chủ nhà, qua đó chia sẻ kết quả triển khai nhiều sáng kiến, trong đó có dự án “Thúc đẩy thương mại hóa và đầu tư đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiềm năng”; Hội thảo “Thu hút sự tham gia của xã hội vào công tác phòng chống tham nhũng”... Đại biểu từ các nền kinh tế thành viên đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam, trong bối cảnh đây là những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của quốc tế và các nước trong khu vực. 

Các hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu về đất nước, con người của nền kinh tế chủ nhà là một nét đặc trưng của Diễn đàn APEC.